VODA · TOPENÍ · ZEMNÍ PRÁCE


Služby

Nabízíme především provedení veškerých instalatérských a topenářských prácí. Pokud to povaha díla vyžaduje, zajistíme i další řemesla, potřebná k provedení díla, jako například zedníky či obkladače a další profese, abychom tak zajistili komplexní řešení díla. Poradíme Vám s technickým řešením, výběrem i nákupem technologie i zařizovacích předmětů.

Instalatérské práce

Všechny instalatérské zásahy provádějí zkušení instalatéři s několikaletou praxí v oboru. Protože jedině dlouhá praxe je zárukou dobře a kvalitně odvedené instalatérské práce.

Kanalizace

V oblasti kanalizace zhotovujeme vnitřní i venkovní splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci, ČOV, šachtice, apod.

Zemní práce

Provádíme zemní práce minirypadlem Bobcat 316.

Topení

V oblasti topení provádíme odbornou instalaci vytápění budov, včetně návrhu a realizace kotelny,