VODA · TOPENÍ · ZEMNÍ PRÁCE


Kanalizace

Zhotovíme dle Vašeho projektu svislou, ležatou nebo dešťovou kanalizaci, včetně napojení na kanalizační řad nebo čističku odpadních vod, dodáme a zprovozníme ČOV pro rodinný dům či provozovnu. Nabízíme: čištění svislé a ležaté kanalizace, dešťových svodů, sifonů. Provádíme opravy kanalizace, domovních odpadů, hlavních řádů a potrubí všech typů, velikostí a profilů.