VODA · TOPENÍ · ZEMNÍ PRÁCE


Zemní práce

Provádíme zemní práce minirypadlem Bobcat 316, které je vhodné pro práce kolem rodinných domů a všude tam, kde má těžká technika problematický přístup a to vše za výrazně nižší náklady oproti větším strojům. Minirypadlo je vhodné na hloubení rýh pro vodovodní nebo kanalizační přípojky, hloubení jam pro čističky odpadních vod či septiků, zhotovení děštové kanalizace kolem budov, apod.